Dyma gopi o ddyddiadau a digwyddiadau pwysig Ysgol Plasmawr 2016-17. Mae'n bosib argraffu'r ddogfen a'i blygu fel 'pamffled' i'w gadw ar gyfer y flwyddyn.

Nodwch;
Dydd Iau 01/09/16 - HMS
Dydd gwener 02/09/16 - blwyddyn 7, 10 a 12 yn unig
Dydd Llun 05/09/16 - Pawb nôl


Joiwch yr Haf.

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top