Helo bawb!

Mae 'na rhywun caredig iawn wedi enwebu Digon ar gyfer "National Diversity Award" sy'n dra gyffrous!

Mae'r gwobrau yn ddathliad blynyddol o'r ymdrech y mae unigolion a grwpiau yn ei wneud i sicrhau cynhwysiant ar draws y nodweddion gwarchodedig.

Eleni bydd y seremoni yn cael ei chynnal yng nghadeirlan Lerpwl a bydd pob math o enwogion yno i gefnogi'r achlysur.

Byddai'r grwp wrth eu boddau cyrraedd y seremoni ond i wneud hyn mae angen i bobl gefnogi'r enwebiad gwreiddiol.

A fyddech chi cystal a phleidleisio dros Digon yn yr gwobrau hyn? Mae gofyn i chi roi rhyw frawddeg neu ddwy yn esbonio pam eich bod chi'n meddwl eu bod nhw'n haeddu'r wobr (Outstanding Community group - LGBT) yna taro "Vote"!

Yn amlwg, tu hwnt i gefnogaeth cyhoeddus bydd yr enwebai yn gorfod cyflwyno tystiolaeth i'r panel i'w ystyried cyn cyrraedd y rhestr fer er mwyn sicrhau nad cystadleuaeth poblogrwydd ydi hi.

Wrth rannu'r linc ddoe unwaith ar trydar a dwywaith ar Facebook cafwyd 32 o bleidleisiau mewn un diwrnod! Petaech chi yn fodlon rhannu'r linc ar eich rhwydweithiau cymdeithasol chi, byddwn yn hynod o ddiolchgar. Sdim angen i chi hyd yn oed ddweud pwy yw Digon... Mae biog ar y linc yn barod!

Diolch i chi os ydych chi wedi pleidleisio unwaith a diolch i chi os ydych yn mynd i bleidleisio!

Marc

nominate.nationaldiversityawards.co.uk

Vote for Digon (Ysgol Plasmawr) and other positive role models and community organisations at The National Diversity Awards 2017

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2016-17:
Mawrth Medi 1 - Gwener Rhagfyr 16
Hanner Tymor:- 24/10/16 - 28/10/16

Tymor y Gwanwyn 2016-17:
Mawrth Ionawr 3 - Gwener Ebrill 07
Hanner Tymor:- 20/02/17 - 24/02/17

Tymor yr Haf 2016-17:
Llun Ebrill 24 - Gwener Gorffenaf 21
Hanner Tymor:- 29/05/17 - 02/06/17

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top