Helo bawb!

Mae 'na rhywun caredig iawn wedi enwebu Digon ar gyfer "National Diversity Award" sy'n dra gyffrous!

Mae'r gwobrau yn ddathliad blynyddol o'r ymdrech y mae unigolion a grwpiau yn ei wneud i sicrhau cynhwysiant ar draws y nodweddion gwarchodedig.

Eleni bydd y seremoni yn cael ei chynnal yng nghadeirlan Lerpwl a bydd pob math o enwogion yno i gefnogi'r achlysur.

Byddai'r grwp wrth eu boddau cyrraedd y seremoni ond i wneud hyn mae angen i bobl gefnogi'r enwebiad gwreiddiol.

A fyddech chi cystal a phleidleisio dros Digon yn yr gwobrau hyn? Mae gofyn i chi roi rhyw frawddeg neu ddwy yn esbonio pam eich bod chi'n meddwl eu bod nhw'n haeddu'r wobr (Outstanding Community group - LGBT) yna taro "Vote"!

Yn amlwg, tu hwnt i gefnogaeth cyhoeddus bydd yr enwebai yn gorfod cyflwyno tystiolaeth i'r panel i'w ystyried cyn cyrraedd y rhestr fer er mwyn sicrhau nad cystadleuaeth poblogrwydd ydi hi.

Wrth rannu'r linc ddoe unwaith ar trydar a dwywaith ar Facebook cafwyd 32 o bleidleisiau mewn un diwrnod! Petaech chi yn fodlon rhannu'r linc ar eich rhwydweithiau cymdeithasol chi, byddwn yn hynod o ddiolchgar. Sdim angen i chi hyd yn oed ddweud pwy yw Digon... Mae biog ar y linc yn barod!

Diolch i chi os ydych chi wedi pleidleisio unwaith a diolch i chi os ydych yn mynd i bleidleisio!

Marc

nominate.nationaldiversityawards.co.uk

Vote for Digon (Ysgol Plasmawr) and other positive role models and community organisations at The National Diversity Awards 2017

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2017-18:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 22
Hanner Tymor:- 30/10/17 - 03/11/17

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Mawrth Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top