Gyda thristwch eithriadol y cyhoeddwn marwolaeth Brychan Humphries, disgybl Blwyddyn 13 yn dilyn cyfnod byr iawn o salwch. Dyma ergyd dirdynnol i holl gymuned yr Ysgol yn enwedig ei ffrindiau ym mhlwyddyn 13. Roedd Brychan yn ddyn ifanc medrus, yn gymeriad hoffus ac yn ffrind da i gymaint o bobl. Mae ein cydymdeimladau dwysaf yn mynd at ei deulu a'i ffrindiau agos.

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2017-18:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 22
Hanner Tymor:- 30/10/17 - 03/11/17

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Gwener Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top