Llongyfarchiadau i pawb yn Plasmawr;
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/38109055

Deg Uchaf - Ysgolion Gwladol
1. Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd
2. Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf, Caerdydd
3. Ysgol Gyfun Radyr, Caerdydd
4. Ysgol Gyfun Y Bont Faen, Y Bont Faen
5. Ysgol Uwchradd Crughywel, Crughywel
6. Ysgol Y Preseli, Crymych
7. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Caerfyrddin
8. Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Llanfair ym Muallt
9. Ysgol Eirias, Bae Colwyn
10. Ysgol Gyfun yr Olchfa, Abertawe

Go to top