Dyddiadau Pwysig

17/11/17 - Diwrnod HMS

Trydar / Twitter

Llongyfarchiadau i pawb yn Plasmawr;
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/38109055

Deg Uchaf - Ysgolion Gwladol
1. Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd
2. Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf, Caerdydd
3. Ysgol Gyfun Radyr, Caerdydd
4. Ysgol Gyfun Y Bont Faen, Y Bont Faen
5. Ysgol Uwchradd Crughywel, Crughywel
6. Ysgol Y Preseli, Crymych
7. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Caerfyrddin
8. Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Llanfair ym Muallt
9. Ysgol Eirias, Bae Colwyn
10. Ysgol Gyfun yr Olchfa, Abertawe

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2017-18:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 22
Hanner Tymor:- 30/10/17 - 03/11/17

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Mawrth Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top