Mae’r Ysgol yn frwd i benodi uwch cynorthwy-ydd dysgu ar gytundeb hyd at diwedd Awst 2018 yn y lle cyntaf i ymgymryd â rôl o warchod ac arwain dosbarthiadau yn absenoldeb athrawon. Edrychir am ymgeisydd egniol a hyblyg fydd yn medru ymdopi a’r her o gefnogi athrawon wrth gynllunio, paratoi ac arwain gwersi yn absenoldeb yr athrawon arferol.

Manylion cyflog - graddfa 6 pwynt 26-31 (£23,398 - £27,668) PRO RATA ar sail 32.5 awr yr wythnos 39 wythnos y flwyddyn (tymor yn unig)

Croesawir ceisiadau gan athrawon cymwys.
Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyd-weithio’n agos gydag rheolwr systemau ac gweithdrefnau yr Ysgol i drefnu rhaglen warchod wythnosol a chydweithio’n agos gydag Arweinwyr Pwnc yr Ysgol wrth gynllunio a pharatoi gwersi priodol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ac ysgol lwyddiannus sydd wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff yn broffesiynol.
Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.
Disgrifiad Swydd
Manyleb Person
Ffurflen Gais
Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes.
Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes drwy e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Dyddiad cau: 12pm @ 11.07.17
Cyflog Graddfa 3 SCP11-16 (£15,807 - £17,419 pro rata)

Yn dilyn ail strwythuro mewnol rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth Gweinyddol i ddechrau yn mis Medi 2017.
Mae hon yn swydd parhaol 37 awr yr wythnos (8:00-16:00) yn ystod y tymor un unig, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Lleolir Ysgol Plasmawr yn y Tyllgoed yng ngogledd orllewin Caerdydd. Mae gan yr ysgol dros 1000 o ddisgyblion a dros 100 o staff.
Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig â thechnegol ei sgiliau, i weithio mewn swyddfa ysgol brysur iawn.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno gyda tîm gweinyddol bach ac effeithiol sydd yn cynnig cymorth gweinyddol i’r ysgol gyfan. Disgwylir hyblygrwydd o ran dyletswyddau, bydd angen i’r person llwyddiannus gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol.
Noder bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu cyfrannau at swyddfa a fydd yn gweithredu gan amlaf trwy gyfrwng y Gymraeg.
Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.
Disgrifiad Swydd
Manyleb Person
Ffurflen Gais
Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiad blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at sylw Mr John Hayes, Pennaeth.
Dyddiad cau: 11.07.17

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu gyda Mrs Sandra Jones (Rheolwr Busnes) 029 20 405 499 neu drwy e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2017-18:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 22
Hanner Tymor:- 30/10/17 - 03/11/17

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Gwener Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top