Cytundeb llawn amser, 12 mis yn y lle cyntaf
(cyfnod mamolaeth)

Dyddiad dechrau: Medi’r 1af, 2017

Disgrifiad Swydd

Mae Ysgol Plasmawr yn frwd i benodi athro graddedig gydag arbenigedd yn y Gymraeg ar gytundeb llawn amser yn sgil cyfnod mamolaeth o fewn yr adran. Cytundeb 12 mis fydd hwn yn y lle cyntaf ac adolygir y cytundeb yn ystod y flwyddyn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno gydag adran Gymraeg flaengar a phrofiadol.

Edrychir am ymgeisydd medrus a brwdfrydig all gyfrannu at ddatblygiad pellach yr adran hon. Bydd hefyd yn rhannu gweledigaeth gynhwysol yr ysgol wrth ymroi i gynnig profiadau eang yn y dosbarth a thu hwnt.

Mae’r Adran Gymraeg yn un lwyddiannus a chwaraea ei haelodau ran flaenllaw wrth ddatblygu sgiliau Llythrennedd disgyblion yn ogystal â chynnig amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol.

Telir cyflog ar y Brif Raddfa Gyflog M1- M6.

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr yn cefnogi eich cais at y Pennaeth erbyn dydd Iau, Chwefror 16eg, 2017. Ein bwriad yw cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos Chwefror 27ain – Mawrth 3ydd, 2017.

Ysgol Plasmawr
Pentrebane Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3PZ

Phone : 02920 405 499
Fax : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top