Mae’r Ysgol yn frwd i benodi uwch cynorthwy-ydd dysgu ar gytundeb hyd at diwedd Awst 2018 yn y lle cyntaf i ymgymryd â rôl o warchod ac arwain dosbarthiadau yn absenoldeb athrawon. Edrychir am ymgeisydd egniol a hyblyg fydd yn medru ymdopi a’r her o gefnogi athrawon wrth gynllunio, paratoi ac arwain gwersi yn absenoldeb yr athrawon arferol.

Manylion cyflog - graddfa 6 pwynt 26-31 (£23,398 - £27,668) PRO RATA ar sail 32.5 awr yr wythnos 39 wythnos y flwyddyn (tymor yn unig)

Croesawir ceisiadau gan athrawon cymwys.
Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyd-weithio’n agos gydag rheolwr systemau ac gweithdrefnau yr Ysgol i drefnu rhaglen warchod wythnosol a chydweithio’n agos gydag Arweinwyr Pwnc yr Ysgol wrth gynllunio a pharatoi gwersi priodol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ac ysgol lwyddiannus sydd wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff yn broffesiynol.
Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.
Disgrifiad Swydd
Manyleb Person
Ffurflen Gais
Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes.
Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes drwy e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyddiad cau: 12pm @ 11.07.17

Term Dates

Autumn Term 2017-18:
Monday September 4 - Friday December 22
Half term:- 30/10/17 - 03/11/17

Spring Term 2017-18:
Monday January 8 - Thursday March 29
Half term:- 19/02/18 - 23/02/18

Summer Term 2017-18:
Monday April 16 - Friday July 24
Half term:- 28/05/18 - 01/06/18

Cardiff Council School Term Dates

Go to top